آمار و اطلاعات عملکرد مالی ذوب آهن اصفهان نشان می دهد این شرکت در 6 ماهه ابتدای امسال (95) نسبت به مدت مشابه سال گذشته (6ماهه ابتدای سال 94) افت بسیار زیادی داشته است.

به گزارش مرور نیوز، اطلاعات و آمار عملکرد تولید و فروش ذوب آهن اصفهان نشان می دهد این کارخانه همچنان در سراشیبی سقوط قرار دارد. با وجودی که برخی از شاخصهای قیمتی در بازار با افزایش بسیار چشمگیری مواجه بوده ولی آمار نهایی فروش محصولات مختلف در ذوب آهن اصفهان نشان می دهد 41 درصد کاهش درآمد در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، کارنامه احمد صادقی، مدیرعامل بازنشسته این مجموعه بوده است.

جدول زیر، آمار مقایسه ای عملکرد ذوب آهن را در 6 ماهه ابتدای سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد که حاکی از افت 41 درصدی درآمد این شرکت بزرگ فولادسازی است.

 

جدول مقایسه ای عملکرد ذوب آهن اصفهان در 6ماهه ابتدای سال 95 و 6ماهه ابتدای سال 94

محصول

بازه زمانی

تولید (تن)

فروش(تن)

نرخ (ریال/کیلوگرم)

مبلغ (میلیون ریال)

تیرآهن

6ماهه ابتدای 94

392269

774514

14694

11345602

تیرآهن

6ماهه ابتدای 95

3700704

353383

14374

5079747

نسبت (درصد)

-

5.5-

55-

3.2-

55.3-

میلگرد

6ماهه ابتدای 94

426651

403436

14275

5759150

میلگرد

6ماهه ابتدای 95

357282

301055

13454

4050648

نسبت (درصد)

-

12-

15.5-

6-

30-

کلاف

6ماهه ابتدای 94

4709

2785

14536

40475

کلاف

6ماهه ابتدای 95

20154

12304

14538

178885

نسبت (درصد)

-

427

441

0

442

شمش کالایی

6ماهه ابتدای 94

176955

245595

11216

2754582

شمش کالایی

6ماهه ابتدای 95

145202

243068

10082

2450822

نسبت (درصد)

-

38

1.3-

10-

11.1-

سایر محصولات

6ماهه ابتدای 94

77049

1125

16474

18540

سایر محصولات

6ماهه ابتدای 95

6680

8541

17219

147069

نسبت (درصد)

-

91.5-

759

4.5

793

فرآورده های جانبی

6ماهه ابتدای 94

-

-

-

1005086

فرآورده های جانبی

6ماهه ابتدای 95

-

-

-

493836

نسبت (درصد)

-

-

-

-

51-

جمع کل درآمد

6ماهه ابتدای 94

1077633

1427454

-

20923435

جمع کل درآمد

6ماهه ابتدای 95

اعلام نشده

اعلام نشده

-

12404007

نسبت (درصد)

-

-

-

-

41-

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز