عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:برای توسعه متوازن اقتصاد و اشتغالزایی در شهرستان های محروم و مرزی باید منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی صرف سرمایه گذاری در مناطق محروم شود.

به گزارش مرور نیوز، محمد حسن نژاد، در خصوص لزوم توسعه متوازن اقتصادی کشور گفت:باید توجه داشت در کوچک سازی بخش دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی شکی وجود ندارد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در روند سرمایه گذاری ها در مناطق مختلف نکات قابل تاملی وجود دارد که به واگذاری شرکت های دولتی ارتباط دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:سرمایه گذاری ها در زمینه ساخت کارخانجات در سال های گذشته، بیشتر با استفاده از منابع بیت المال و بودجه دولتی صورت گرفته که متعلق به تمامی مردم کشور است.

حسن نژاد افزود:با توجه به مطالب مذکور، سرمایه گذاری ها از محل بودجه بیشتر در مناطق مرکزی کشور صورت گرفته که باعث شد، توسعه مناطق مختلف متوزان نباشد و بطور طبیعی در زمینه اشتغالزایی استان های مختلف آمار متفاوت و نامتوازنی دارند.

وی ادامه داد:در حال حاضر نیز که بحث فروش و واگذاری شرکت های دولتی مطرح است بیشتر منابع حاصل از این فروش صرف مناطق برخوردار می شود که این قابل قبول نیست و بطور طبیعی امکان توسعه شهرهای مرزی و محروم دشوار می شود.

حسن نژاد افزود:برای توسعه متوازن اقتصاد و اشتغالزایی در شهرستان های محروم و مرزی باید منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی صرف سرمایه گذاری در مناطق محروم شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:باید تدابیری اتخاذ شود دولت در مناطق محروم و کم برخوردار سرمایه گذاری انجام دهد و البته در برنامه ششم توسعه به این مهم توجه شده است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز