یک نماینده مجلس از اتخاذ سه تصمیم برای حل مشکل سپرده‌گذاران در موسسات مالی فرشتگان و کاسپین خبر داد.

محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با مرور نیوز، با بیان اینکه اخیراً مقام معظم رهبری بخشی از مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به سران سه قوه ارجاع داده بودند، گفت: اخیرا سران سه قوه با محوریت حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین جلسه‌ای داشتند.

پرداخت تا سقف 200 میلیون به سپرده گذاران

وی با بیان اینکه در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده بود تا سقف 100 میلیون پول سپرده گذاران پرداخت شود، ادامه داد: با مجوز شرعی که سران قوا گرفته‌اند مقرر شده تا سقف 200 میلیون پول سپرده‌گذاران پرداخت شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه با شکایت برخی از سپرده‌گذاران به قوه قضائیه منابع مالی موسساتی که دچار مشکل شده‌اند توقیف شده و امکان پرداخت این 200 میلیون‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: مقرر شده که لیست حساب‌های موسسات مالی به قوه قضائیه اعلام شود تا قوه قضائیه حکم به رفع توقیف اموال موسسات مالی بدهد تا پول سپرده‌گذارن تا سقف 200 میلیون مسترد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه هیاتی مرکب از هیات تصفیه موسسه مالی فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، یک نماینده مجلس، یک نماینده از دادستانی کل کشور، رئیس دادسرای مالی(آقای پسندیده) و معاون نظارت بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران تشکیل شده است، اضافه کرد: این هیات قرار است وضعیت بدهی‌ها به سپرده گذاران و اموال موسسه مالی فرشتگان را که قرار است به موسسه مالی کاسپین برای پرداخت پول سپرده‌گذاران واگذار شود را مشخص کند.

سه تصمیم در اولین جلسه هیات مرکب در ارتباط با حل مشکل سپرده گذاران

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه اولین جلسه این هیات تشکیل و در آن جلسه به سه تصمیم رسیده شد، افزود: اولین تصمیم این بوده که اموالی که در قیمت‌گذاری‌های انجام شده بین موسسات مالی فرشتگان و کاسپین توافق طرفینی حاصل شده است نقل و انتقال آنها انجام شود تا این مورد یکی از مبناهای تصفیه پول سپرده‌گذاران باشد.

تابش با بیان اینکه در بخشی از اموال، توافقی بر سر قیمت بین دو موسسه مالی کاسپین و فرشتگان وجود ندارد که بر مبنای تصمیم دوم مقرر شده صورت این اموال آورده شود تا در هیئتی که تشکیل شده تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: برخی از سپرده‌گذاران نیز حاضر هستند برخی از اموال موسسات مالی فرشتگان و کاسپین را به صورت تهاتری و با قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده بردارند که در تصمیم سومی که گرفته شده مقرر شده لیست این اموال نیز آورده شود تا تعیین تکلیف شوند.

نماینده مردم اردکان در مجلس از برگزاری جلسه دوم هیئت تشکیل شده درباره حل مشکل سپرده گذاران کاسپین در هفته آینده خبر داد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز