شاخص بورس همچنان به رشد خود ادامه می دهد و در پایان معاملات امروز با ۳ هزار و ۱۱۳ واحد افزایش به کانال ۱۱۵ هزار واحد نیز وارد شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در ادامه روند افزایش شاخص بورس امروز دوشنبه 4 تیر ماه شاخص بورس با صعود شدید خود همه نگاه ها را به سمت خود کشاند.

رشد دسته جمعی شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس به طور میانگین بیش از ۲ درصد رشد را به ثبت رساندند به طوری که شاخص کل با ۳ هزار و ۱۱۳ واحد رشد معادل ۲.۷۸ درصد به ۱۱۵ هزار ۱۷۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۹۵۱ واحد افزایش معادل ۲.۷۸ درصد به ۳۵ هزار ۲۱۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۹۵ واحد رشد معادل ۱.۰۳ درصد به ۱۹ هزار و ۱۳۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۴۱ واحد افزایش، معادل ۱.۰۳ درصد به ۱۳ هزار و ۸۵۱ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳ هزار و ۵۱۵ واحد رشد، معادل ۲.۸۴ درصد به ۱۲۷ هزار و ۱۷۴ واحد، شاخص بازار اول با ۲ هزار و ۲۹۶ واحد افزایش معادل ۲.۷۹ درصد به ۸۴ هزار و ۶۸۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۶ هزار و ۱۷۵ واحد رشد معادل ۲.۷۶ درصد، به ۲۳۰ هزار و ۱۸ واحد رسید.

وضعیت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۹۹۱ واحد رشد معادل ۷.۸۸ درصد به ۱۳ هزار و ۵۸۰ واحد، شیمایی با ۳۳۱ واحد افزایش معادل ۴.۶۸ درصد به ۷ هزار و ۴۰۷ واحد، فلزات اساسی با ۳ هزار و ۷۲۷ واحد رشد معادل ۴.۵۸ درصد به ۸۵ هزار و ۴۱ واحد، کانه فلزی با یک هزار و ۳۹۷ واحد صعود معادل ۴.۴۳ درصد به ۳۲ هزار و ۹۰۲ واحد، ذغالسنگ با ۷۷ واحد رشد، معادل ۴.۳۰ درصد به یک هزار و ۸۷۹ واحد، لاستیک با ۸۴۱ واحد رشد معادل ۳.۹۸ درصد به ۲۱ هزار و ۹۷۵ واحد، زراعت با (۲۴۶)  واحد ریزش شدید معادل (۳.۸۷) درصد به ۶ هزار و ۱۱۸ واحد» رسید.

 در پایان معاملات امروز بورس، در ۱۰۷ هزار و ۵ نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۹۵۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۴۴۳ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز