با توجه به انتقال بخش عمده ای از مالکیت سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه در تابلوهای بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی اعتباری کوثر، عنوان «بانک وابسته» درج شد.

به گزارش مرور نیوز،تابلوهای بانک های ادغامی از این پس با عبارت «وابسته به بانک سپه » بر سردر شعب و ساختمان های مرکزی این بانک قابل نمایش است.

این گزارش می افزاید: مشتریان این بانک ها برای دریافت خدمت بانکی کماکان به بانک خود مراجعه نمایند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز