معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مجلس درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه در دست کارشناسی قرار دارد و نیاز به فرصت بیشتری دارد.

به گزارش مرور نیوز،  احمد زمانی ، معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره تاخیر در اجرای طرح مالیات عایدی سرمایه با بیان اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 7 ماه پیش در سازمان امور مالیاتی گفته شد، اظهار کرد: یک پیش نویس اولیه در این خصوص آماده شده و همزمان طرحی را نیز مجلس آماده کرده و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است این نوع مالیات باید با جمیع جهات از جمله ملاحظات اجرایی به عنوان لایحه آماده کند و یک پیش نویس اولیه به وزارت امور اقتصادی ارائه شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره ملاحظات سازمان امور مالیاتی درباره طرح مالیات عایدی سرمایه اظهار کرد: با توجه به فوریت این کار، یک پیشنویسی هم در خصوص رفتارهای سوداگرانه در بازارها آماده و تقدیم دولت شده است که موضوع مقابله کوتاه مدت و سریع با آن صورت بگیرد.

وی اشاره کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک نظام مالیاتی جدید است که باید با ساز و کارهای دقیق اجرا شود و به همین جهت این طرح تا کنون به طول انجامیده است. طرح مجلس هم در این خصوص در دست کارشناسی قرار دارد و نیاز به فرصت بیشتری دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز