رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: هوای تهران بهتر شدن کیفیت بنزین را تأیید می کند.

به گزارش مرور نیوز، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: مطابق با قانون هوای پاک، مسئولیت سنجش کیفیت بنزین با سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد براساس قانون به عنوان همکار وارد پروسه سنجش کیفیت بنزین می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: این همکاری در قالب قانون وجود دارد ولی براساس تقسیم کار، سازمان محیط زیست باید مرجعیت تأیید کیفیت بنزین را اعلام کند.

به گفته وی، سازمان ملی استاندارد هنوز اطلاعات منتشر شده از سوی برخی آزمایشگاه ها در مورد عدم وجود کیفیت بنزین را دریافت نکرده چرا که تنها سه آزمایشگاه مورد تأیید ما است. به این معنا که پژوهشگاه استاندارد متعلق به سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه ما در استان هرمزگان و آزمایشگاه مرتبط با پژوهشگاه صنعت نفت کار کنترل و پایش کیفیت بنزین را انجام می دهند.

پیروز بخت تصریح کرد: نباید فراموش کرد که نحوه برگزاری آزمون نمونه‌برداری، خود نمونه و ظرف نمونه‌برداری در نمره آزمون کیفیت بنزین بسیار موثر است و باید همه شرایط را لحاظ کرد تا بتوان به صورت قاطعانه گفت که کیفیت بنزین مورد تأیید بوده یا نه.

وی افزود: در مورد بنزین حق را به وزیر نفت می دهم چرا که هر از چند گاهی موضوع عدم کیفیت بنزین مطرح می شود در حالی که سازمان ملی استاندارد ایران کاملاً تلاش کرده تا کیفیت بنزین را منطبق با استانداردها مورد سنجش قرار دهد و خود ما یکی از منتقدان کیفیت بنزین در سال ۹۲ بودیم. ضمن اینکه هوای تهران نیز بهتر شدن کیفیت بنزین را تأیید می کند.

پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه بر مبنای استانداردهای ملی، تولیدات داخلی و واردات را کنترل می کنیم، اظهار داشت: واردات را به سبب مقررات خاص خود پیش خواهیم برد ولی اختلاف براساس ضوابط فنی با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اختلاط گندم وجود دارد که منجر به گله مندی دست اندرکاران شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: تاکنون تغییری در استانداردهای مرتبط با اختلاط گندم رخ نداده و البته باید الک دو در ۲۰ برای گندم استفاده شود. این درشرایطی است که در استانداردهای جدید کدکس بین المللی غذایی و کشاورزی، این استانداردها سخت گیرانه تر شده است.

* جلوگیری از ورود ۲۰محموله به کشور

وی همچنین خبر داد: سازمان ملی استاندارد با تمرکز بر کیفیت محموله‌های وارداتی، طی ماههای گذشته از واردات ۲۰ محموله وارداتی به کشور که عمدتا مواد غذایی بود، جلوگیری کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز