وزیر اقتصادی گفت: در بانک‌ های دولتی پدیده ادغام بسیار جدی است و امسال در مجامع همه بانک‌های دولتی، این مسئله به عنوان یک بند، گزارش‌گیری شده است.

به گزارش مرور نیوز، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما هم در روش قیمت‌گذاری و واگذاری، تغییراتی را در آستانه اجرا داریم، طی دو هفته آینده ۶ پالایشگاه دولتی ما با روش جدید در بورس واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: ما این سهام را به صورت واحد به واحد عرضه می‌کنیم تا توده مردم حتی کسانی که پس‌اندازهای خرد دارند، بتوانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند و این سهام‌ را بخرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این اقدام در عین حال که واگذاری چند بنگاه دولتی را مورد نظر قرار می‌دهد و دولت را کوچک می‌کند، توده مردم را هم برای خرید بسیج می‌کند، یک نوع تحقق اقتصاد مردمی را هم به دنبال دارد و از این نظر اقدام بسیار خوبی صورت می‌گیرد.

دژپسند درباره ادغام برخی از شعب بانکی گفت: در بانک‌ های دولتی پدیده ادغام بسیار جدی است و امسال در مجامع همه بانک‌های دولتی، این مسئله به عنوان یک بند، گزارش‌گیری شده است و در پایان امسال هم همه بانک‌ها از این منظر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه ما هم سیاستگذاری کرده‌ و اولویت ادغام را به جاهایی داده‌ایم که چند شعبه دارند تا ارائه خدمات بانکی به مردم دچار مشکل نشود، خاطرنشان کرد: یعنی ما به دنبال آن هستیم که هم ارائه خدمت مثل گذشته انجام شود و از سوی دیگر، شعب بانک‌ها کاهش پیدا کرده و بهره‌وری آنان افزایش پیدا کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز