به گزارش مرور نیوز، بسیاری از صاحب نظران، «رهبری و مدیریت» در یک سازمان را کلید اصلی موفقیت و عامل اساسی رشد و بالندگی آن سازمان بشمار می آورند. نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که کمرنگ بودن مدیریت و ناکارآمد بودن رهبری در یک سازمان حتی با وجود برخورداری از منابع انسانی مستعد و منابع مالی لازم، هیچگاه منجر به رشد و توسعه‌یافتگی پایدار و مطلوب نخواهد شد. لذا تا زمانیکه نگاه رهبر یک سازمان به تمامی منابع سازمانی خود(مالی، انسانی، فیزیکی و...) یک نگاه سیستمی، یکپارچه و هوشمندانه نباشد، هیچگاه نمی توان به میزان موفقیت آن سازمان در آینده امیدوار بود. پرواضح است در این میان برخورداری سازمان از منابع انسانی مطلوب و با استعداد از اهمیت و جایگاه والاتری برخوردار است و در صورت توجه کافی به آن، مدیریت سازمان می تواند مسیر پیشرفت و تعالی خود را در کارزار رقابتی با سرعت و اطمینان بیشتری طی کند.

 امروزه چنانچه بگوئیم جنگ استعدادها یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت های بین المللی در رقابت های جهانی است، سخن گزافی نگفته ایم. توجه به استعدادها، رشد مهارت های فردی در پرسنل و داشتن اهتمام لازم برای آموزش های مستمر در حین خدمت از جمله عواملی است که می تواند منابع انسانی را در یک سازمان تبدیل به سرمایه انسانی کند. بدیهی است برای پیاده سازی این فرایند نیاز به مدیران مجرب و کارآزموده ای داریم که شناسایی و بکارگماردن آنها نیز نیاز به وجود یک سیستم کارآمد ارزیابی برای احراز شایستگی مدیران دارد. مطالعات نشان می دهد در حال حاضر در اکثر سازمان های ایرانی این وضعیت در شرایط مطلوبی قرار ندارد. غالب ارزیابی های صورت گرفته معمولاً بر اساس سوابق تحصیلی و شغلی افراد، شناخت موردی و شخصی از داوطلب و سایر اطلاعات احتمالی آنها صورت می‌ پذیرد. بدیهی است این روش ارزیابی از دقت لازم و کافی برخوردار نیست و بیشتر متکی به اطلاعات پراکنده ای است که رابطه آنها را با شایستگی های استاندارد و مورد نیاز سازمان روشن نمی سازد. به طور قطع انجام چنین ارزیابی هایی به دلیل فقدان توجه به ابعاد مختلف یک داوطلب و تأثیر زیاد نگاه ارزیابان در ارزیابی یک داوطلب، از اعتبار لازم برخوردار نیست.

این در حالی است که کانون های ارزیابی از تکنیک ها، روش ها و ابزارهای متعددی برای ارزیابی استفاده می کنند تا بتوانند افراد را از زوایا و ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهند. کانون های ارزیابی(Assessment Center) برای ارزیابی گروهی شرکت کنندگان توسط تیم ارزیابی با استفاده از ابزارهای متنوع مورد استفاده قرار می گیرند تا به شناسایی و یا انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب کلیدی مساعدت کنند. بدیهی است از این گونه ارزیابی ها می توان برای سنجش آمادگی ها و توانایی های فعلی افراد و یا استعدادهای بالقوه آنها استفاده کرد. اصولاً کانون های ارزیابی بر چهار عنصر اساسی متکی هستند: «شایستگی ها»، «ابزارها»، «ارزیاب ها» و «داوطلبان ارزیابی». در واقع، کانون ارزیابی با تعامل افراد شرکت کننده در کانون با تمرین ها، ارزیابی ها و شایستگی های مورد سنجش شکل می گیرد. این مهم با شناخت دقیق ارزیابی شوندگان از اهداف و فلسفه کانون های ارزیابی و استفاده از نتایج آن برای اهداف توسعه ای داوطلبان و ایجاد انگیزش و دید گاه مثبت نسبت به کانون های ارزیابی به دست می آید.

در این راستا، معاونت سرمایه  انسانی و توسعه بانک انصار، از ابتدای سال جاری نسبت به ایجاد کانون های ارزیابی به منظور تحقق شایسته سالاری در انتصابات، ارتقاء و همچنین استعدادیابی و جانشین پروری ها اقدام کرده است. این معاونت در خلال این مدت، نزدیک به 1500 نفر از پرسنل خود را در کانون های ذیربط مورد ارزیابی قرار داده است که طیف وسیعی از مصاحبه های مربوط به شایستگی های پایه، تخصصی و تست های روان شناسی و مصاحبه بالینی را شامل می شود. با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مخاطرات اجرای کانون های ارزیابی حضوری، با تمهیدات صورت گرفته شرایط لازم برای اجرای کانون های ارزیابی از طریق ویدئو کنفرانس( به صورت غیرحضوری) در کشور فراهم شده است. بدون شک توسعه کسب و کار به ویژه در حوزه بانکداری بدون انتخاب و بکارگماری شایستگان در مناصب کلیدی محقق نخواهد شد، لذا بر این باوریم که این مهم صرفاً با توسعه کانون های ارزیابی به عنوان ابزاری مطمئن جهت شناسایی سرمایه های مستعد بانک به وقوع خواهد پیوست.

بانک انصار از معدود سازمان ها و نهادهای مالی است که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در کشور، کانون های ارزیابی را با بهره گیری از اساتید و خبرگان این حوزه در قالب ابزارهای متنوع اجرا می کند و در تلاش است تا با تنوع بخشی در روش های ارزیابی، نسبت به تعالی سرمایه انسانی خود اقدام  کند.

پیتر دراکر(از بزرگان علم مدیریت) می گوید: اگر چشمتان به سازمان بزرگی افتاد مطمئن باشید که زمانی فردی، تصمیم بزرگ و شجاعانه‌ای در آن سازمان گرفته است. توسعه و ایجاد کانون های ارزیابی رویداد بزرگی است که توسط مدیران ارشد بانک انصار به منظور حضور شایستگان در پست های مدیریتی ایجاد شده است. 

اکبر کمیزی معاون سرمایه انسانی و توسعه بانک انصار

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز