چهاردهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مجید بهزادپور، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل ذیربط در بیمه مرکزی برگزار و موضوع ساز و کار شناسایی و تشویق کارکنان فعال در راه مبارزه با فساد و سالم سازی محیط اداری بررسی شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی این جلسه برای پیشگیری از پیشنهادات مفسده انگیز، جلوگیری از فساد های احتمالی، نظارت و بازرسی دقیق تر در راه مبارزه با فساد، و در راستای شناسایی ساز و کار، ارزیابی، مستند سازی و نظام مند شدن این اقدامات بر گزار شد .

در این جلسه مقرر گردید آیین نامه ای باعنوان حمایت و صیانت از افرادی که در اجرای وظایف محوله خود اقدامات مثبت، موثر و قابل توجه در راستای سالم سازی محیط اداری مانند عدم پذیرش انواع پیشنهادات و عدم تبانی انجام می دهند تهیه و ارائه گردد.

بر اساس این گزارش اعضای جلسه با تشویق و حمایت معنوی و مادی  کارکنانی که طی ضوابط پیش بینی شده در این آیین نامه اقدامات بازدارنده و تاثیرگذاری را ارائه نمایند نیز موافقت کردند.

گفتنی است جلسات کمیته سلامت بیمه مرکزی به ریاست مجید بهزادپور معاون توسعه مدیریت و منابع  و مدیران کل «بازرسی،حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی»،  «توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی»، «حقوقی»،«امورمالی»،«حراست »و رییس«مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات» بصورت مداوم برگزار می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز