طی 21 روز کاری شهریور99، ارزش معاملات در مقایسه با مرداد99 ، معادل 33- درصد کاهش یافت و از 3452326 میلیارد ریال به 2317246 میلیارد ریال رسید.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ، طی 21 روز کاری شهریور99،   ارزش معاملات  در مقایسه با مرداد99 ، معادل 33-  درصد کاهش یافت و از 3452326  میلیارد ریال به  2317246 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده  از 202366 میلیون سهم به 189143 میلیون سهم، معادل 7- درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال تا کنون حجم و ارزش معاملات بازار سهام (م اول و دوم) به ترتیب برابر با 1090126میلیون سهم و 14206686 میلیارد ریال بوده لست.

در شهریور 99 دفعات معاملات بازار با 46- درصد در مقایسه با مرداد99   کاهش یافت و از 58294595 هزار دفعه به 31301721هزار دفعه رسید.

ارزش بازار در پایان شهریور 99 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان 48990466- میلیارد ریال برابر با 82 درصد کاهش یافت و از 60035891 میلیارد ریال به 11045425 ریال رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز