معاونت محترم اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس در پی پرداخت 100 درصدی تسهیلات کرونا توسط شعبه طبس موسسه اعتباری ملل بصورت ویژه از این شعبه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، در پی پرداخت 100 درصدی تسهیلات کرونا (ویژه ی مشاغل آسیب دیده) توسط شعبه طبس موسسه، معاونت محترم اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس بصورت ویژه از این شعبه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

در رده بندی اعلامی از سوی آن اداره کل سایر بانکهای شبکه بانکی کشور در رتبه های بعدی قرار داشتند و این موسسه با پرداخت کامل پرونده های تسهیلاتی معرفی شده رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

روابط عمومی موسسه اعتباری ملل برای این عزیزان و سایر همکاران، توفیق خدمت و بهروزی بیش از پیش آرزو می نماید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز