طی احکام جداگانه ای چند انتصاب جدید در بانک ملی ایران انجام شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طی احکام جداگانه ای انتصاب هایی به شرح ذیل انجام شد:

مسعود خاتونی عضو هیات عامل و معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات

سید فرید موسوی عضو هیات عامل و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی

محسن امین زارع عضوهیات عامل و معاون امور ارزی و بین الملل

حبیب اله رشید ارده عضو هیات عامل و معاون

منابع انسانی

هادی سالارخیلی عضو هیات عامل و معاون مالی

و حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز