شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در ٩ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ١۶٣٣ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است.

به گزارش مرور نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در ٩ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ١۶٣٣ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد عالی ٣٣٩ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد.

گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ٧٢ درصد و سود فروش سرمایه گذاری ها ۵٠٩ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شرکت در ٩ماهه ٢٩۴ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز