رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:"پروژه بزرگ و مهم ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح، امروز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:"پروژه بزرگ و مهم ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح، امروز به پایان رسید.

قبلاً اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار -مهر اقتصاد-حکمت-قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. صبح امروزبابرگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.

پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیمی بودکه باپشتکار ومدیریت دقیق همکارانم درحوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک‌های ادغامی، ستاد محترم کل نیرو‌های مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول ۲/۵ سال به سر انجام رسید.

انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود، که با تدابیر مقام معظم رهبری وتأکیدات ریاست محترم جمهور باجدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوندبه نتیجه رسید. ازتمام عزیزانی که دربه ثمر رسیدن این کار بزرگ همراهی کردند، قدردانی می ‌کنم."

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز