قانون جدید، برای هر برگه چک «تاریخ اعتبار» در نظر گرفته است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه سال 1397، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ 20 /10 / 1399 به مشتریان تحویل داده می شود، درج تاریخ اعتبار چک الزامی شده است.

این قانون تاکید دارد که «تاریخ اعتبار چک» حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است و پس از آن، چک اعتباری نخواهد داشت.

بر این اساس روی چک های صادره جدید، عبارت «صدور این چک حداکثر تا مورخ ..... مجاز است» درج خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز