مدیر عامل شستا گفت: مجوز افزایش سرمایه شستا از محل اندوخته سرمایه ای به صورت سهام جایزه صادر شد.

به گزارش مرور نیوز، محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا نوشت: مجوز افزایش سرمایه شستا از محل اندوخته سرمایه ای به صورت سهام جایزه صادر شد. سرمایه از 8 هزار میلیارد تومان به 14.200 میلیارد تومان 78 درصد افزایش می یابد.

شستا

شستا2

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز