سود اسفندماه صندوق توسعه تعاون صبا، اولین روز کاری سال 1400 واریز می شودنحوه سرمایه گذاری و زمان پرداخت سود واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا برای دوره منتهی به اسفند99 تشریح شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، با توجه به نزدیکی به موعد پایان سال 99، زمان و نحوه پرداخت سود سرمایه گذاران در صندوق توسعه تعاون صبا تشریح شد. بر اساس این اعلام، به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران صندوق و جلوگیری از هرگونه ابهام و نارضایتی ایشان، سود صندوق منتهی به اسفند 1399، پس از محاسبه NAV آخرین روز دوره (30اسفندماه) ، در اولین روز کاری بعد، در تاریخ 1400/1/7 به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز می گردد.

همچنین به دلیل تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و نیز در راستای جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران برای دوره اسفندماه سال جاری و ایام نوروز 1400، هرگونه ثبت و صدور از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/1/6 ممنوع خواهد بود.

لازم به توضیح است مبالغ اسمی مربوط به ابطال مشتریانی که درخواست ایشان بعد از ساعت 11مورخ 99/12/27 ثبت گردد، در اولین روز کاری سال 1400 مصادف با 1400/1/7 به حساب مربوطه واریز خواهد شد. همچنین از تاریخ 99/12/27 لغایت 1400/1/6 ثبت ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق در سامانه صندوق، مبنای محاسبه NAV، تاریخ 1400/1/7 خواهد بود.

بدیهی است از تاریخ 1400/1/7 به بعد، شرایط صدور و ابطال واحدهای فوق به روال قبل خواهد بود.

یادآور می گردد پیرو ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست های مشتریان باید صرفا به صورت غیر حضوری و اینترنتی صورت پذیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز