بانک کشاورزی استان زنجان رتبه اول کشوری را در سیتم مکانیزه نظارت بر طرح ها کسب کرد.

 به گزارش مرور نیوز، به نقل از  روابط عمومی مدیریت استان زنجان وبراساس گزارش اداره کل نظارت بر طرح ها وعملیات اعتباری،  مدیریت استان زنجان باکسب 100امتیاز در سیستم مکانیزه نظارت بر طرح ها در پایان آبان ماه سال جاری رتبه اول را کسب کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز