برای ارتقای همکاری‌ های پژوهشکده بیمه و بیمه کوثر، سه کمیته همکاری مشترک با عناوین «بررسی نظام بیمهای کشورهای جهان»، «تطبیق قوانین و مقررات بیمهای» و «آزمایشگاه ریسک» پیشنهاد شده است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی و اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر، نخستین جلسه کمیته تطبیق قوانین و مقررات بیمه‌ ای با حضور رییس و معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر و اعضای این کمیته در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

برای ارتقای همکاری‌ های پژوهشکده بیمه و بیمه کوثر، سه کمیته همکاری مشترک با عناوین «بررسی نظام بیمهای کشورهای جهان»، «تطبیق قوانین و مقررات بیمهای» و «آزمایشگاه ریسک» پیشنهاد شده است که اعضای این کمیتهها پس از بررسی موضوع به تدوین محورهای همکاری و نقشه راه می‌پردازند.

ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه با توجه به سیاست‌ها و رویکرد جدید پژوهشکده بیمه مبنی بر تقویت ارتباط با فعالان صنعت بیمه «دفتر نواوری و ارتباط با جامعه و صنعت» در پژوهشکده بیمه تشکیل شده است، خاطرنشان‌کرد: براساس پتانسیل‌های موجود در شرکت‌های بیمه، نمایندگانی از صنعت بیمه به‌عنوان اعضای کمیته‌های پژوهشکده انتخاب شده‌اند. 

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه هماندیشی پژوهشکده بیمه و شرکت بیمه کوثر، افزود: در جلسه‌ای که حدود یک‌ماه قبل در شرکت کوثر برگزار شد، تبادل‌نظر پیرامون مسایل پژوهشی در صنعت بیمه و نحوه ارتباط صنعت و پژوهشکده انجام گرفت. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز