نخست وزیر سابق مالزی به دلیل به فساد مالی میلیاردی مورد تحقیق اداره مبارزه با فساد مالزی قرار گرفته است.

آلمان و عربستان در برقراری روابط جدید میان برلین و ریاض به تفاهم رسیدند.

موسسه جودی (JODI) اعلام کرده است که عربستان میزان ذخیره سازی نفت خود را کاهش داده است.

یک منبع محلی خبر داد

منابع محلی در جنوب شهر کابل از کشته شدن 42 نفر از نیروهای طالبان و زخمی شدن شماری از آنها در درعملیات نیروهای هوایی…