سازمان ملل گفت: کشورهای عضو معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای تصمیم گرفتند کنفرانس مربوط به بررسی اجرای این معاهده را…

سخنگوی سازمان ملل از ابتلا ۸۶ نفر از کارکنان سازمان ملل در سراسر جهان به ویروس کرونا خبر داد.

اظهارات بی پایان ضدایرانی از سوی مقامات آمریکایی نه تنها فراتر از نجابت و اخلاق، بلکه از لحاظ حقوقی نیز از حد خارج شده…

چین صدها سالن سینمایی را که طی دو هفته اخیر و پس از جلوگیری از پیشرفت شیوع ویروس کرونا بازگشایی کرده بود مجددا تعطیل ک…