استفان زایبرت با تاکید بر لزوم اجرایی شدن پیمان مهاجرتی سازمان ملل گفت: دولت آلمان این پیمان را همسو با دستیابی به…

بنیامین نتانیاهو با تاکید بر لزوم خروج ایران از سوری گفت:برای آنکه ایران از سوریه خارج شود باید کشور دیگری -به جز…

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه احتریم به حاکمیت ملی سوریه را اجتناب ناپذیر دانست.

پس از رویداد های مربوط به قتل جمال خاشقجی ده ها شاهزاده و پسر عمو از خاندان آل سعود به دنبال تغییراتی در مسیر جانشینی…