سرویس بین الملل- بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای افغانستان سقوط شهر قندوز توسط طالبان را به دلیل سیاست های پشت پرده پاکستان عنوان می کنند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز، خبرگزاری صدای افغان (آوا) در این باره نوشت: شهر راهبردی قندوز درست یک سال پس از اشغال آن توسط طالبان، طی روزهای اخیر توسط این گروه تروریستی سقوط کرد.
این خبرگزاری افزود: به نظر می رسد ورود آسان و دوباره طالبان به شهر قندوز و سقوط دوباره این شهر به دست تروریست های داخلی و خارجی، می تواند دو عامل عمده و اساسی داشته باشد. دلیل اول بر می گردد به عملکرد ضعیف و پرسش برانگیز حکومت وحدت ملی و نیز ارگان های دفاعی ولایت قندوز مقابل  گویا آوا ادامه داد: گویا قرار نیست تا رهبران حکومت وحدت ملی از شکست های پی در پی گذشته پند و عبرت بگیرند و روزنه ها و سوراخ های خبط و اشتباهاتی را که چندین بار است از آنها ضربه خورده و گزیده شده اند را با مدیریت و تدبیر درست و اساسی و معقول برای همیشه ببندند؛ تا دیگر از یک سوراخ و روزنه تاریک و موهوم، چندین بار گزیده نشوند. دولت افغانستان به خوبی می داند که در اطراف شهر قندوز و نیز در میان این شهر، خانه هایی وجود دارد که با مخالفان مسلح پیوند عمیق فکری و عملی دارند و در دو حمله طالبان هم در سال گذشته و هم در این شب و روزها، همین خانه ها و مالکان آنها طالبان را در خویش پناه داده و اجازه می دهند تا از خانه و کاشانه شان به عنوان سنگر در برابر نیروهای امنیتی کشور استفاده شود.
خبرگزاری صدای افغان در بخش دیگری از این گزارش نوشت: بر اساس خبرهای دریافتی از داخل قندوز، این شهر باز هم از همان تکتیک بهره برده و تعدادی از آنها با موفقیت وارد سنگرهای از پیش آماده شده خود شده و به شکار فرزندان مظلوم وطن از سنگرهای امن خویش مشغولند. حال سوال مهمی که در اینجا مطرح است، این است که چرا اندیشه و چاره ای به حال این وضعیت اسفبار نمی شود و چرا دولت و مسئولان حکومتی و امنیتی در قندوز، با شناسایی نیروهای ستون پنجم دشمن که کار چندان مشکلی هم نیست، اقدام به دستگیری و یا انتقال آنان از نقاط مهم شهر به جاهای پرت و دورافتاده ای کنند که نتوانند با همفکران تروریست شان در ارتباط باشند.
« در هر حال، این وظیفه سنگین دولت وحدت ملی است که زمان آغاز بکار نشست راهبردی بروکسل برای افغانستان، با عملکرد ضعیف در برابر تروریستان طالب در قندوز و نقاطی دیگری از کشور، بهانه بدست کشورهای کمک کننده به افغانستان ندهند و برای یکبار دیگر حیثیت و آبروی دولت وحدت ملی را در بازار جهان به حراج نگذارند.»
این رسانه افزود: اما دلیل دوم وخامت اوضاع در قندوز و برخی از نقاط دیگر کشور، رنگ و وبوی خارجی دارد و بر می گردد به عصبانیت و خشم بیش از حد تصور سران اسلام آباد نسبت به دولتمردان کابل در پیوند به فاصله گرفتن از پاکستان و نزدیک شدن بیش از حد به هندوستان. سران پاکستان این روزها به دلیل حوادث کشمیر و آنچه دخالت هند در افغانستان می دانند، شدیداً عصبانی و خشگین اند و مانند مار زخمی و زهری خطرناک به هر سمت و سویی در حرکت و جنبش اند؛ تا به هر گونه ممکن زهر خویش را در پیکر دولت و ملت هند و افغانستان، تزریق کنند.بنابراین، نقشه حمله دوباره به قندوز و آنهم در سالگرد حمله اولی در سال گذشته به این شهر و آن نیز در آستانه و آغاز بکار نشست حساس بروکسل برای افغانستان، درایت سیاسی ایجاب می کند که معتقد بود که این برنامه دقیق و منسجم نمی تواند کار رهبری یک گروه بدوی و وابسته باشد؛ بلکه مطمئن باید بود که طراح این برنامه خطرناک برای قندوز و مردم آن، غیر از جنرالان کارکشته و چالاک پاکستانی، کسان دیگری نمی توانند باشند.
خبرگزای آوا در پایان تاکید کرد که حمله مجدد عوامل پاکستانی به قندوز، پاسخ فشارهایی است که دولت افغانستان با کمک هند خواسته است بر دولت پاکستان وارد کند؛ تا این کشور را وادار سازد که از حمایت تروریستان در افغانستان دست بردارد و باید دانست که سران اسلام آباد کسانی نیستند که در کوتاه مدت تسلیم این فشارها شده و میدان را در کشمیر و همچنین افغانستان برای رقیب هندوی خویش رها کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز