مقامات سازمان تنظیم مقررات دارویی پاکستان اجازه ورود و استفاده از این واکسن در مواقع ضروری را صادر کرد.

به گزارش مرور نیوز، دولت پاکستان در اقدامی مجوز استفاده از واکسن کرونا ی روسی در مواقع اضطراری را صادر کرد و بر این اساس، واکسن Sputnik V در پاکستان در دسترس خواهد بود.

مقامات سازمان تنظیم مقررات دارویی پاکستان اجازه ورود و استفاده از این واکسن در مواقع ضروری را صادر کرده‌اند.

نماینده شرکت داروسازی Sputnik V مستقر در کراچی این واکسن را وارد خواهد کرد و به این شرکت اجازه داده شده از واکسن مذکور به مدت سه ماه استفاده اضطراری کند.

واکسن Sputnik V می تواند به افراد بالای 18 سال تزریق شود. این واکسن باید در دمای منفی 18 نگهداری و شرکت داروسازی موظف است اطلاعات افراد واکسینه شده را ارسال و پرونده توزیع واکسن را تنظیم کند.

میزان موفقیت واکسن کرونای روسی 91.6 درصد برآورد شده و با همکاری دولت روسیه به صورت محلی تهیه می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز