بر اساس آمارهای سازمان ملل، در پایان سال 2020، بیش از 88 میلیون نفر از مردم جهان به دلیل درگیری‌ها و بی ثباتی از گرسنگی حاد رنج می‌بردند.

به گزارش مرور نیوز، سازمان ملل هشدار داد که در بحبوحه ویروس کرونا ، ناامنی غذایی نیز بسیاری از کشورها را تهدید کرده و اوضاع را پیچیده کرده است.

بر اساس آمارهای سازمان ملل، در پایان سال 2020، بیش از 88 میلیون نفر از مردم جهان به دلیل درگیری‌ها و بی ثباتی از گرسنگی حاد رنج می‌بردند که در مقایسه با سال گذشته افزایشی 20 درصدی داشته است.

«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل نیز طی سخنرانی ویدئوکنفرانسی در شورای امنیت سازمان ملل گفت که قحطی‌های متعددی به دلیل درگیری‌های جهان ایجاد شده است.

وی همچنین گفت که بحران تغییرات آب و هوایی و همه‌گیری کرونا شعله‌های این آتش را بیشتر کرده است.

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد در صورتی که اقدام فوری انجام نشود، میلیون‌ها انسان در آستانه گرسنگی و مرگ قرار می‌گیرند.

گوترش اضافه کرد: «در واقع بیش از 30 میلیون انسان در بیش از 30 کشور تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند».

وی همچنین بر ادامه بحران ناامنی غذایی در مناطقی نظیر ساحل، شاخ آفریقا، جنوب سودان،‌ یمن و افغانستان تاکید کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز