آنگلا مرکل دُز دوم واکسن کرونای خود را نه از نوع واکسن آسترازنکا بلکه از نوع مدرنا انتخاب کرده است.

به گزارش مرور نیوز، واکسن آسترازنکا ظاهراً مورد اقبال آنگلا مرکل واقع نشده است.مرکل دُز دوم واکسن کرونای خود را نه از نوع واکسن آسترازنکا بلکه از نوع مدرنا انتخاب کرده است.

آنگلا مرکل که در ماه آوریل دز اول واکسن ضدکرونا را از نوع آسترازنکا زده بود، چند روز پیش دز دوم را از نوع مدرنا تزریق کرد.

سخنگوی دولت آلمان تایید کرد که رهبر 66 ساله واکسن مخلوط زده و آزمایشات در راه است که آیا مخلوط کردن دو واکسن مزیت دارد یا خیر.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز