دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان بیان کرد: وضعیت در شهر مزارشریف ناپایدار است اما درحال حاضر طالبان شهر را تصرف نکرده است.

به گزارش مرور نیوز، دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان گفت ، وضعیت در شهر مزارشریف در شمال افغانستان و حومه آن ناپایدار است اما طالبان این شهر را تصرف نکرده است.

ژیرنوف گفت: تا آنجا که من میدانم، در حال حاضر حتی یک مرکز  دولتی تحت کنترل طالبان نیست .

او به برنامه روسیا 24 گفت:  کنترل هیچ شهر اصلی از جمله مزار شریف در دست آنها نیست. گرچه بخش قابل توجهی از خاک کشور را در اختیار دارند، خودشان میگویند 80 درصد .

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز