اسدآباد مرکز استان کنر افغانستان و زندان آن به دست طالبان افتاد.

به گزارش مرور نیوز، یک منبع از دولت محلی به اسپوتنیک گفت: اسدآباد مرکز استان کنر افغانستان و زندان آن به دست طالبان افتاد.

پیش از این منابع خبری امروز شنبه از تصرف "شرنه" مرکز ولایت پکتیکا توسط طالبان خبر داده بودند.

قرمز: مناطق تحت کنترل طالبان - آبی: مناطق تحت کنترل دولت - زرد: مناطق مورد مناقشه تاریخ عکس: 13 اوت

سقوط افغانستان

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز