واکسن نواواکس پنجمین واکسنی است که مجوز استفاده اضطراری آن در اتحادیه اروپا صادر شده است.

به گزارش مرور نیوز، اتحادیه اروپا پس از توصیه آژانس دارویی اروپا (EMA) استفاده اضطراری از واکسن کروناویروس نواواکس را مورد تایید قرار داد.

مدیر عامل شرکت نواواکس گفت: ما از تصمیم کمیسیون اروپا که منعکس کننده اولین مجوز واکسن کووید-۱۹ مبتنی بر پروتئین برای مردم اتحادیه اروپاست، استقبال می کنیم.

پس از فایزر، آسترازنکا، مدرنا و جانسون اند جانسون اکنون واکسن "نواواکس" پنجمین واکسن کووید-۱۹ است که مجوز آن در اتحادیه اروپا صادر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز