کاروان نظامیان آمریکا نفتکش های خود را وارد سوریه کرد و قرار است با نفتی پر شود که نظامیان اشغالگر آمریکایی با همکاری شبه نظامیان عضو گروه نیروهای دموکراتیک سوریه از چند منطقه در استان الحسکه سرقت می‌کنند.

به گزارش مرور نیوز، نظامیان آمریکایی کاروانی مرکب از ۳۵ خودروی حامل مهمات، تجهیزات و مواد لجستیک را وارد سوریه کردند.چندین تانکر نفتکش هم در این کاروان بود که از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید در مرز با عراق وارد سوریه شد و به سمت پایگاه های آمریکا در منطقه الجزیره در شرق سوریه رفت.

تانکرهایی که آمریکا وارد سوریه کرده خالی از نفت است و قرار است با نفتی پر شود که نظامیان اشغالگر آمریکایی با همکاری شبه نظامیان عضو گروه نیروهای دموکراتیک سوریه از چند منطقه در استان الحسکه سرقت می‌کنند.

نظامیان آمریکایی مستقر در شرق سوریه تقریبا هر روز کاروان‌هایی را به داخل خاک سوریه وارد یا از آنجا خارج می‌کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز