وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی مداخله در لبنان و وارد آوردن خسارت به محموله‌های ایران شد.

به گزارش مرور نیوز، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درسخنانی مدعی شد در صورتی که از ما درخواست عملیاتی در لبنان به انجام برسد، این عملیات قوی و دقیق خواهد بود و در صورت لزوم، بار دیگر در شهر‌های بیروت، صیدا و صور مداخله خواهیم کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی در کریات شمونا، مدعی شد: در صورتی که از ما خواسته شود تا عملیاتی را در لبنان به انجام برسانیم، آن [عملیات]قوی و دقیق خواهد بود و هزینه‌ای هنگفت را بر محموله‌های ایران و حزب الله لبنان خواهد گذاشت.

او همچنین گفت در مقابل هر گونه تهدیدی برای شهروندان ما، هیچ زیرساختی که برای آسیب رساندن به ما استفاده شود، مصونیت نخواهد داشت.

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: ما آماده جنگ هستیم و در صورتی که این مسأله اقتضا کند، بار دیگر در بیروت، صیدا و صور مداخله خواهیم کرد. البته ما به دنبال جنگ نیستیم و آماده هستیم تا در مسیر صلح برویم.

پیشتر نیز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی شده بود ائتلاف نظامی که با همکاری کشور‌های منطقه در حال تاسیس است، با سفر قریب‌الوقوع بایدن تقویت خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز