کانال سوئِز آب‌راهی ساختگی در مصر به درازای ۱۹۲ کیلومتر است که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می کند.

به گزارش مرور نیوز ، کانال سوئِز آب‌راهی ساختگی در مصر به درازای ۱۹۲ کیلومتر است که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می کند و می توان اینگونه به آن نگاه کرد که این کانال تنها مسیر اتصال آسیا به اروپا است و چنین انحصاری می‌تواند برای اقتصاد جهانی مخاطره‌آمیز باشد و حال باید دید کریدور شمال – جنوب ایران چه  اتفاقی را رقم خواهد زد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز