وزارت کشور عراق از تقویت گارد مرزی این کشور با جذب نیروهای جدید خبر داد.

به گزارش مرور نیوز،سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق خبر داد، این کشور برای حمایت از نیرو‌های گارد مرزی و تامین امنیت مرز‌های مشترک با ایران و ترکیه، نیرویی با سه هزار عضو تشکیل می‌دهد.

به نقل از الحدث، سعد معن گفت: موضوع مرز‌ها بسیار مهم است، تامین امنیت داخل کشور از مرز‌ها آغاز می‌شود، به خواست خدا در روز‌های آینده نیرویی با سه هزار عضو از میان ساکنان منطقه کردستان تشکیل می‌شود تا نیرو‌های گارد مرزی تقویت شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه با نیرو‌های پیشمرگه هماهنگی خواهد شد، هدف از این کار این است که مرز‌های عراق مرز‌های امنی باشند.

استقرار نیروهای عراقی در مرز مشترک با ایران و ترکیه پس از آن رخ می دهد که عناصر جدایی طلب کُرد باعث ایجاد مزاحمت برای دو همسایه عراق شدند. بغداد وعده داده است با کنترل بیشتر بر روی مرزهای خود مانع از هر گونه مداخله شبه نظامیان مسلح در امور داخلی همسایگان خود شود.