ژاپن برای سومین ماه پیاپی شاهد کاهش شاخص تولیدات صنعتی خود بود.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس آمار و ارقامی که دولت ژاپن امروز منتشر کرد شاخص ‌تولیدات ‌‌کارخانه ‌‌ای، اصلی ‌ترین ‌جزء ‌و ‌‌مولفه تشکیل ‌‌دهنده ‌تولیدات ‌‌صنعتی، شاخصی ‌که بهره وری کل ‌‌عوامل ‌تولید ‌و عملکرد ‌اقتصادی در ‌صنایع ‌تولیدی را ‌می سنجد، در ماه نوامبر در مقیاس ماهانه، یعنی ‌نسبت به ماه قبل از آن، در همین سال، یک دهم درصد، کاهش یافت.

به نقل از خبرگزاری رویترز، کاهش این شاخص باعث شد تا میزان صادرات کالا و خدمات نیز در ماه کاهش یابد. این سومین ماه پیاپی است که شاخص تولیدات صنعتی در ژاپن کاهش می‌یابد. این شاخص اقتصادی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بیشترین کاهش را داشته است.

بر اساس این گزارش، صادرات کالا‌های کارخانه‌ای در ژاپن در ماه نوامبر در مقیاس ماهانه، یعنی ‌نسبت به ماه قبل از آن، در همین سال، نیم درصد کاهش یافت. حال آنکه میزان ذخیره سازی کالا در انبار‌های کارخانه‌ای این کشور در همین مدت زمان به طور چشمگیری، افزایش یافته است. کاهش تولیدات ماشین آلات، برخی ترکیبات شیمیایی بیشترین نقش را در کاهش تولیدات صنعتی در ژاپن در این ماه‌ها داشته است.

کارشناسانی که این خبرگزاری نظرشان را در این باره جویا شده بود‌، پیش بینی یا برآورد کرده بودند که رقم این شاخص در ماه دسامبر افزایش داشته باشد. اما در ماه ژانویه روند آن مقداری کاهش یابد.