نشنال اینترست در گزارشی به موفقیت ایران در توسعه پهپاد‌های تهاجمی علی رغم تحریم‌های غرب پرداخت.

به گزارش مور نیوز،  نینشریه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی به توسعه پرنده های بدون سرنشین هدایت پذیر (پهپاد) ایران علی رغم تحریم های غرب پرداخت. 

در این گزارش آمده است: صنعت ساخت پهپاد ایران با وجود تحریم‌ها پیشرفت خوبی داشته است. مطلب جدید منتشر شده در نشریه نشنال اینترست نشان می‌دهد که تحریم‌ها نتوانسته اند جلوی پیشرفت فن آوری ساخت پهپاد ایران را بگیرند.

بر اساس این گزارش، ایران با ساخت پهپاد تلاش می‌کند که تاثیر خود را در غرب آسیا افزایش دهد. ایران از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ و به طور ویژه در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های شدید غرب قرار داشته است.