ارتش سوریه عملیات نظامی را علیه گروه‌های مسلحی که کنترل برخی مناطق در حومه‌های حماة و ادلب را در دست دارند، آغاز کرده است.

به گزارش مرور نیوز، نخست‌وزیر سوریه  گفت: عملیات آزادسازی استان ادلب با همت نیروهای مسلح کشور آغاز شده است و هیچ دیوار و پوششی مانع آن نخواهد شد. عماد خمیس اظهار کرد: سوریه برای مقابله با استعمار غرب به رهبری آمریکا وارد جنگ اقتصادی جدیدی شده است، هدف سوریه در این جنگ در هم شکستن محاصره آمریکاست که با هدف فشار اقتصادی و تحریک مردم علیه دولت انجام می‌شود، به ویژه اینکه اکنون نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی با فعالیت دوباره صدها کارگاه و کارخانه تولیدی و بهبود تدریجی صادرات سوریه آشکار شده است.

نخست‌وزیر سوریه افزود: مقابله با محاصره آمریکا و همپیمانانش خود جنگی است که اقدامات غیر متعارفی را برای تامین نیازهای وارداتی و غیروارداتی کشور می‌طلبد و نیازمند بازنگری جامع در مورد شیوه‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری و بهره برداری از منابع است. دمشق نیز از چند ماه قبل بر اساس باوری که به توانمندی‌های موسسات و مردم خود در عبور از این مرحله و موفقیت در غلبه بر پیامدهای محاصره دارد، تلاش‌های خود در این زمینه را آغاز کرده است.

این مسئول سوری در ادامه گفت: با وجود محاصره شدیدی که از سوی گروه‌های متخاصم و در رأس آنها آمریکا اعمال می‌شود، دمشق با وجود تغییر در راهکارها و شیوه‌های اجرایی همچنان سیاست خود را دنبال می‌کند و این سیاست بر به حرکت درآوردن چرخ تولید کشور برای توسعه کمی و کیفی کالاهای تولید داخل، تقویت فضای قانون‌گذاری، مدیریتی و فنی در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی، آغاز عملیات توسعه‌ای گسترده برای بهبود محیط کار و خدمات در بیشتر استان‌ها به ویژه مناطق تازه آزادشده استوار است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز