جلیقه‌ زردها برای سی و نهمین هفته متوالی به خیابان‌های پاریس آمدند و علیه سیاست های دولت اعتراض کردند.

به گزارش مرور نیوز، جلیقه‌ زردهای فرانسه برای سی و نهمین هفته متوالی به خیابان‌های پاریس آمدند.  هفته گذشته، تظاهرکنندگان در اعتراض به خشونت پلیس در شهر نانت دست به راهپیمایی سکوت زدند که در پی آن شمار کثیری دستگیر شدند. 

جلیقه زردهای فرانسه در حالی به خیابان‌های این کشور آمدند که در مقایسه با ماه نوامبر و آغاز تظاهرات از شمار شرکت‌کنندگان به نحو چشمگیری کاسته شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز