معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: حزب‌الله با بررسی‌های دقیق و گسترده اثرات بحران به این نتیجه رسید که تحریم‌ها از عوامل اصلی ایجاد بحران در لبنان نیست.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سایت النشره، شیخ نعیم قاسم ، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در یک گفتگو ضمن رد نظریه توطئه در بررسی وضعیت اقتصادی دشوار این روزهای لبنان گفت: با وجود جدی بودن تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله، اما تصمیم بین‌المللی برای ممانعت از سقوط لبنان همچنان به قوت خود باقی است، زیرا جهان از خطر این سقوط به ویژه تأثیر آن بر مساله آوارگان سوریه و پیامدهای آن برای اروپا و خطرات بازگشت تروریسم و حضور آن در لبنان و دیگر نقاط آگاه است.

نعیم قاسم گفت: لبنان تنها یک یا دو بار هدف تحریم‌ها قرار گرفته است، اما اصل بحران در این کشور به ساختار سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد که بخش‌های تولید را رها کرده و بدون هیچ گونه طرح و رویکردی فعالیت می‌کنند و تکیه بر معاملات پولی، هزینه‌های بی‌هدف و بدون حساب و کتاب و استخدام‌های بدون چارچوب‌های قانونی را تسهیل کرده و این معادله را ترسیم می‌کنند که برخی اظهارات در راستای بزرگنمایی تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله در ایجاد بحران مطرح می‌شود و نیز نظریه توطئه با تحریک علیه این حزب عنوان می‌شود، اما حزب‌الله با بررسی‌های دقیق و گسترده اثرات بحران به این نتیجه رسید که تحریم‌ها از عوامل اصلی ایجاد بحران در لبنان نیست.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: حزب‌الله خود را از عوامل این بحران و یا مسببان آن نمی‌داند بلکه خود را یک ساختار سیاسی و مردمی فعال در پارلمان و دولت می‌داند و به دنبال آن است در حل این بحران نقش موثری ایفا کند، این حزب نه با نگاهی بدبینانه بلکه با رویکرد تلاش، دانش و جدیت راه‌حل‌ها را بررسی می‌کند و بر این باور است که اگر گروه‌های سیاسی کار را جدی بگیرند و تلاش‌های بسیار خود را در مسیر راه‌حل‌های واقعی قرار دهند، بهبود وضعیت اقتصادی امری ممکن می‌شود و نباید از آن ناامید شد.

وی درباره وضعیت دولت تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود حزب‌الله موضعگیری جدیدی درباره توافق‌هایی دارد که معادله دولت فعلی بر پایه آن بنا گشته، همگی نادرست هستند، حزب‌الله برای تغییر هیچ یک از معادلات ریاست جمهوری و دولتی اقدام نمی‌کند بلکه تلاش جدی خود را بر آغاز همکاری‌ها در چارچوب این معادلات جهت تعیین سیاست‌هایی اقتصادی به منظور مقابله با چالش‌ها علیه مردم لبنان متمرکز کرده است. در این زمینه حزب‌الله از رویکرد خاص و اصول خود دست نمی‌کشد، اما همپیمانان خود را در تنگنا قرار نداده و این رویکرد و اصول را به کسی تحمیل نمی‌کند و با همپیمانان خود نیز تعارف ندارد.

نعیم قاسم افزود: حزب‌الله هرگز نخواهد پذیرفت برای گروه‌های با درآمد پایین در لبنان مالیات‌های جدیدی وضع شود و یا اینکه پرداخت حقوق‌ها به حالت تعلیق درآید.

او رویکرد حزب‌الله درباره ائتلاف‌هایی که آنها را حفظ می‌کند، توضیح داده و گفت: آنها بهترین ائتلاف‌ها در تاریخ سیاسی لبنان هستند، زیرا بر اصل احترام به ویژگی‌های اختصاصی و حق تفاوت‌ها و ساماندهی کردن آن متکی بوده و بر نقاط مشترک تمرکز صورت می‌گیرد و این رمز پایداری و موفقیت ائتلاف حزب‌الله با جریان ملی آزاد و جنبش أمل است. گرچه در مراحلی حفظ این دو همپیمان با هم برای حزب‌الله دشوار بوده اما حزب‌الله و این دو همپیمان نیز موفق شدند اختلافات خود را مدیریت کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز