رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرقدس:

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس گفت: رونق تولید در هر زمینه‌ای نیازمند آرامش در حوزه صنعت و اشتغال است.