محمدرضا داورزنی در نشست خبری خود گزارشی از نحوه انتخاب سرمربی تیم‌ ‌ملی والیبال ارائه کرد.

مساله لیاقت و شایستگی افراد جزیی از بحث عدالت است و این اصل و مهمترین اصل اداره جوامع می باشد

داکوان کوک و پرینس بهترین بازیکنان هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال نام گرفتند.

حاشیه در بازی تیم بسکتبال شهرداری اراک

تیم بسکتبال شهرداری اراک در بدترین شرایط مالی و با حواشی فراوان بازی را به شهرداری کاشان واگذار کرد.