معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اعتبارات شهرداری های آبادان، خرمشهر و مینو شهر در جهت توسعه…