مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: گرد و غبار که از صبح روز شنبه برخی نقاط خوزستان به ویژه اهواز را در برگرفته تا ساعات…