سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد پروانه‌های خدمات ارتباطی ثابت را با صدور لایسنسی برای یکی از متقاضیان دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به ۱۹ مورد رسانید.

به گزارش مرور نیوز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور لایسنس خدمات ارتباطی ثابت (Servco) برای شرکت ارتباطات ثابت آوا اروند، تعداد پروانه‌های صادر شده در این حوزه را به 19 مورد رسانید.

دارندگان پروانه‌های Servco مجاز به ایجاد شبکه‌های دسترسی و انتقال اعم از سیمی و بی‌سیم نیستند و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.

این لایسنس دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز