وزیر کار با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی راه بی بدیلی برای توانمند سازی مردم، فقرا و گسترش عدالت اجتماعی است گفت: سند…

احتمالا سیاست‌های دولت آمریکا تعدیل می‌شود

وزیر ورزش و جوانان گفت: تاریخ نشان داده که اتفاقات و منازعات بین کشور های مختلف هیچ وقت دائمی و پایدار نیست.