مدیرکل روابط ریاست جمهوری از دستور رئیسی برای توقف فعالیت صفحه منسوب به وی در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، محمدمهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور پنجشنبه شب در توییتر نوشت: با وجود اطلاع‌رسانی در خصوص فرآیند دریافت تیک آبی صفحه دکتر رئیسی در اینستاگرام جهت تشخیص اصالت، هنوز برخی مشغول سناریوسازی هستند.

وی افزود: در پی اغتشاشات و ایجاد محدودیت مراجع امنیتی برای اینستاگرام، دکتر رئیسی دستور به توقف فعالیت صفحه منسوب به ایشان داد و در این مدت، مطلبی بارگذاری نشده است.