سرویس بین الملل - با فراگیری شعله های آتش در بیش از 330 هزار هکتار از جنگل های سیبری روسیه در منطقه وضعیت فوق العاده…