دانشمندان در پاسخ به پرسش صدای قولنج انگشتان چندین توضیح ارائه داده اند از جمله کشش سریع رباط ها و در موارد شدیدتر سایش خود استخوان ها به یکدیگر است.

به گزارش مرور نیوز، دانشمندان در پاسخ به پرسش صدای قولنج انگشتان چندین توضیح ارائه داده اند از جمله کشش سریع رباط ها و در موارد شدیدتر سایش خود استخوان ها به یکدیگر است.

اما عمومی ترین توضیح برای این سئوال که چرا مفاصل کشیده شده ، صدایی شبیه ترکیدن حباب می دهند ، این است که در واقع درونشان حباب است.

شکستن قولنج مفاصل انگشتان از همه راحت تر است ، اما بسیاری افراد قولنج مفاصل بین مهرهای کمر و گردن و حتی مفصل ران ، مچ دست ، کتف را نیز می شکنند.