سخنگوی جبهه ایستادگی گفت: بسیاری از جبهه ها بیشتر شبیه باند هستند تا ائتلاف و جبهه، و از جایی دیگر هدایت می شوند.

عارف در نشست خبری:

رئیس فراکسیون امید مجلس در واکنش به سوالی درباره اتهامات «حسین فریدون»، گفت: هرکس تخلف کرده باید با وی برخورد شود.

سخنگوی دولت اعلام کرد: تا پایان سال جاری 68 هزار و 500 میلیون تومان از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور

معاون حقوقی رئیس جمهور از ابلاغ رسمی منشور حقوق شهروندی به دستگاه ها خبر داد و گفت: وزرای مخاطب ابلاغ، موظف به ارائه…