سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه که در خصوص ایران باید در درجه اولِ توجه قرار گیرد پاسخگویی اروپا نسبت به خلف وعده و عدم اجرای تعهدات برجامی آنها و همراهی با قلدری های آمریکا در تحریم و تروریسم اقتصادی ضد مردم ایران است

به گزارش مرور نیوز،  سید عباس موسوی ، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: به کشورهای اروپایی توصیه می‌کنیم بهتر است ابتدا به مشکلات و نابسامانی های داخلی خود بپردازند و در پی درمان نارضایتی های گسترده ای باشند که هر هفته در اروپا به اشکال مختلف سر باز می کند و تلفات و بازداشت های فراگیر به دنبال داشته است.

موسوی افزود: آنچه که در خصوص ایران باید در درجه اولِ توجه قرار گیرد پاسخگویی اروپا نسبت به خلف وعده و عدم اجرای تعهدات برجامی آنها و  همراهی با قلدری های آمریکا در تحریم و تروریسم اقتصادی ضد مردم ایران است نه اظهارات مداخله آمیز و اشک تمساح برای دفاع از اشرار و تخریب کنندگان اموال و اماکن عمومی و حتی خصوصی در ایران!

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز