سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریم وزیر ارتباطات کشورمان توسط آمریکا را محکوم کرد.

به گزارش مرور نیوز، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن تحریم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشورمان توسط رژیم آمریکا اظهار کرد: همگان آگاه اند که دولت کنونی آمریکا ارزشی برای اصول و ارزش‌ های دمکراتیک، شفافیت و حقوق بشر از جمله آزادی اینترنت برای دیگران قائل نیست و نگاهی به سوابق و کارنامه این دولت در اِعمال فشار بر مدیران شرکت‌ها و شبکه‌های بزرگ اجتماعی و ارتباطاتی از جمله توییتر به منظور قطع دسترسی صدا‌های مخالف، گویای برخورد سیاسی و ابزاری این دولت با محیط اینترنت آزاد است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز