ایران حافظ منافع آن کشور (سوئیس) در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

به گزارش مرور نیوز، ایران در اعتراض شدید به آمریکا حافظ منافع آن کشور (سوئیس) در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز