نمایندگان مجلس مصوب کردند هیچ شخص یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید.

به گزارش مرور نیوز، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش در مورد طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی و اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده دو این طرح مقرر کردند، هیچ شخص یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز